Autoškola YES

Počet hodin

VÝUKA – KONZULTACE – ZAHÁJENÍ KURZŮ

PONDĚLKY a  ČTVRTKY  jsou  od 16.00 hodin  vyhrazeny  výuce a konzultacím v učebně.

Jednotlivé kurzy zahajujeme na učebně  po  předchozí  telefonické domluvě.

 Při zahájení autoškoly Vám bude zpřístupněn  plánovací kalendář.

Začínáme přednáškou z teorie zásad bezpečné jízdy sestavením výstražného trojúhelníku  a naplánováním  jízdy na trenažeru.

Jízdy si každý plánuje sám dle vlastní potřeby.  

B – osobní automobil

Zákonem předepsaný počet hodin výuky

 5 hodin: výuka předpisů o provozu vozidel

1 hodina: výuka o ovládání a údržbě vozidla

3 hodiny: výuku teorie řízení a zásad bezpečné jízdy

1 hodina: výuku zdravotnické přípravy

1 hodina: opakování a přezkoušení

 Zákonem předepsaný počet hodin praxe

 28 hodin: výcvik v řízení vozidla

2 hodiny: výcvik praktické údržby

4 hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy

 Pro skupinu “B96” jízdní souprava do  4250 kg ,  je povinná pouze doplňovací zkouška z jízdy.

AM  –  malý motocykl od 15. let

Zákonem předepsaný počet hodin výuky

 4 vyuč. hodiny: výuka předpisů o provozu vozidel

1 vyuč. hodina: výuka o ovládání a údržbě vozidla

2 vyuč. hodiny: výuku teorie řízení a zásad bezpečné jízdy

1 vyuč. hodina: výuku zdravotnické přípravy

1 vyuč. hodina: opakování a přezkoušení

 Zákonem předepsaný počet hodin praxe

 13 vyuč. hodin: výcvik v řízení vozidla

1 vyuč. hodina: výcvik praktické údržby

4 vyuč. hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy

A1 – motocykl  od 16. let

Zákonem předepsaný počet hodin výuky

 4 hodiny: výuka předpisů o provozu vozidel

1 hodina: výuka o ovládání a údržbě vozidla

2 hodiny: výuku teorie řízení a zásad bezpečné jízdy

1 hodina: výuku zdravotnické přípravy

1 hodina: opakování a přezkoušení

 Zákonem předepsaný počet hodin praxe

13 hodin: výcvik v řízení vozidla

1 hodina: výcvik praktické údržby

4 hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy

 

 A – motocykl bez omezení

Zákonem předepsaný počet hodin výuky

 1. Žadatel je držitelem řidičského oprávnění pro skupiny  A2 alespoň  2 roky.  Teorie není povinná.

 2. Žadatel není vůbec držitelem řidičského oprávnění skupiny A2 ani A1.

 4 vyuč. hodiny: výuka předpisů o provozu vozidel

1 vyuč. hodina: výuka o ovládání a údržbě vozidla

2 vyuč. hodiny: výuku teorie řízení a zásad bezpečné jízdy

1 vyuč. hodina: výuku zdravotnické přípravy

1 vyuč. hodina: opakování a přezkoušení

3. Žadatel je držitelem řidičského oprávnění skupiny A2 méně než 2 roky nebo je držitelem řidičského oprávnění skupiny A1.

2 vyuč. hodiny: výuka předpisů o provozu vozidel

1 vyuč. hodina: výuka o ovládání a údržbě vozidla

1vyuč. hodina: výuku teorie řízení a zásad bezpečné jízdy

1 vyuč. hodina: výuku zdravotnické přípravy

1 vyuč. hodina: opakování a přezkoušení

Zákonem předepsaný počet hodin praxe

 Žadatel je držitelem řidičského oprávnění skupiny A2 méně než 2 roky nebo je držitelem řidičského oprávnění skupiny A1.

7 vyuč. hodin: výcvik v řízení vozidla

1 vyuč. hodina: výcvik praktické údržby

2 vyuč. hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy

1. Žadatel je  držitelem řidičského oprávnění skupiny A2 alespoň 2 roky. Může se podrobit výcviku v rozsahu, jaký si dohodne s autoškolou a složí pouze tzv. doplňovací zkoušku, která se provede ve stejném rozsahu a stejným způsobem jako zkouška z praktické jízdy podle § 42 zákona č. 247/2000 Sb.

 Žadatel  není  držitelem řidičského oprávnění skupiny A2 –  A1.

13 vyuč. hodin: výcvik v řízení vozidla

1 vyuč. hodina: výcvik praktické údržby

4 vyuč. hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy

  B+E – vlek do 3.500 kg

Zákonem předepsaný počet hodin výuky

 1 hodina: výuka předpisů o provozu vozidel

1 hodina: výuka o ovládání a údržbě vozidla

2 hodiny: výuku teorie řízení a zásad bezpečné jízdy

1 hodina: výuku zdravotnické přípravy

1 hodiny: opakování a přezkoušení

 Zákonem předepsaný počet hodin praxe

8 hodin: výcvik v řízení vozidla

2 hodiny: výcvik praktické údržby

2 hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy