Autoškola YES

Přihláška

Žádost o přijetí

Otevři soubor  zadost o prijeti  vyplň tiskopis na počítači, vytiskni oboustranně a dones do YES nebo vytiskni soubor,  vyplň jej hůlkovým písmem a dones do YES.  NEZAPOMEŇ NA ZDRAVOTNÍ POSUDEK !!! Můžeš přijít i bez  přihlášky  bude ti vydána, vypíšeme společně.

Osoby mladší 18 ti let nezapomenou na podpis zákonného zástupce. Vyplněné přihlášky včetně potvrzení od lékaře můžete odevzdávat přímo v autoškole na ul. Hviezdoslavova 41 v Brně Slatině nebo v A.D.Josef Šedivý, s.r.o. na ulici Měšťanská 5, v Brně Tuřanech.

Zdravotní posudek

otevřít odkaz Posudek o zdravotní způsobilosti  na počítači, vytisknout, donést k obvodnímu lékaři a donést společně s vyplněnou přihláškou do YES  nebo otevřít odkaz, vytisknout dokument a čitelně hůlkovým písmem vypsat, zanést obvodnímu lékaři k doplnění a společně s přihláškou donést do YES

Posudek nesmí být v době podání přihlášky v autoškole starší tří měsíců !!!