Ceník

B osobní automobil

   ceny platné od 1.7.2023 

od 19 000 Kč

Motorová vozidla, která nespadají do žádné ze skupin AM, A1, A2, A a B1, s největší povolenou hmotností nepřevyšující 3,5 tuny a maximálně 8 místy k sezení mimo řidiče, 

Od 18 let.

Motocykl

ceny platné od 1.11.2022


14 000 Kč

A motocykl

SAMOSTATNÁ ZKOUŠKA PŘED JEDOUCÍM VOZIDLEM

Motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj. Tříkolová motorová vozidla nespadající do skupiny A1 (t. j. s vyšším výkonem než 15 kW).

24 let (21 let jen pro tříkolová vozidla, 20 let po dvou letech držení skupiny A2, pro nižší věk možná výjimka pro soutěže

A2 motocykl 

SAMOSTATNÁ ZKOUŠKA PŘED JEDOUCÍM VOZIDLEM

Motocykly s postranním vozíkem i bez něj s výkonem motoru nejvýše 35 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,2 kW/kg. Od 18 let (možná výjimka pro soutěže)

 

A1 motocykl 

Lehké motocykly s postranním vozíkem i bez něj, o výkonu nejvýše 11 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,1 kW/kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 125 ccm.

Tříkolová motorová vozidla o výkonu nejvýše 15 kW

Řidičské oprávnění pro skupinu A1 platí i pro čtyřkolová vozidla o výkonu motoru do 15 kW, s hmotností v nenaloženém stavu do 400 kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru do 125 ccm.

16 let (možná výjimka pro soutěže)

 

AM motocykl

 Motorová vozidla s konstrukční rychlostí nepřevyšující 45 km/h. U dvoukolových vozidel je příslušnost omezena zdvihovým objemem válců spalovacího motoru nepřevyšujícím 50 ccm a výkonem elektrického motoru do 4 kW, u tříkolových a čtyřkolových vozidel se shodné omezení kubatury vztahuje pouze na zážehové motory a omezení výkonem 4 kW na všechny ostatní typy motorů. U čtyřkolových vozidel je navíc příslušnost ke skupině omezena hmotností vozidla v nenaloženém stavu nejvýše 350 kg. K řízení vozidel skupiny AM opravňuje kterékoliv řidičské oprávnění s výjimkou oprávnění pro skupinu T.
Od 15 let.

B+E 

ceny platné od 1.11.2022

8 000 kč

B+E jsou zařazeny jízdní soupravy složené z motorového vozidla do 3,5 tuny a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 3,5 tuny.

Teoreticky lze jet se soupravou do 7 tun celkové hmotnosti jízdní soupravy. Podmínkou je věk 18 let a řidičský průkaz pro skupinu B bez omezení.

nad rámec autoškoly 

KONDIČNÍ JÍZDY 

cena  500,-Kč/hod   

           

ŠKOLENÍ REFERENTŮ

cena od 200,- Kč/osoba,  doba školení 2-3 hodiny


 PRVNÍ POMOC

cena od 1000,-Kč/osoba,  doba školení 4-7 hodin

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.