Pravidelné školení

Určeno řidičům pro skupiny C1,C1+E,C,C+E,D1,D1+E,D,D+E.  Školení jsou prováděna ve školícím středisku JUDr. Ladislava Nádeníčka.

Řidič se zúčastní  pravidelného školení v celkovém rozsahu 35 hodin do konce pátého roku od data vydání průkazu profesní způsobilosti. Pravidelné školení je rozloženo do ročních kurzů v rozsahu 7 hodin.

Do kurzu se řidič přihlašuje vyplněním a odesláním přihlášky minimálně 14 dnů před školením, následně je vyrozuměn o termínu a místu školení.

Otevřít odkaz, vyplnit a odeslat do autoškoly.

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO KURZU PRAVIDELNÉHO ŠKOLENÍ 1.docx (16,1 kB)

 

 

ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ 35 HODIN

Pro řidiče, který přestal vykonávat své povolání, vrací se k němu a neabsolvoval pravidelné (7 hodinové ) školení předepsaným způsobem. Nebo získal řidičské oprávnění  pro skupiny C1,C1+E,C,C+E před 10.zářím 2009,  pro skupiny  D1,D1+E,D,D+E  před 10.zářím 2008.  Závěrečná profesní zkouška se neskládá.

V následujících pěti letech se řidič účastní pravidelného (7 hodinového) školení.

Cena dohodou podle počtu uchazečů.

 

 

DOPLŇUJÍCÍ 45 HODINOVÉ ŠKOLENÍ

Pro řidiče skupiny  C1,C1+E,C,C+E, kteří se rozhodli získat řidičské oprávnění pro skupinu D.

Cena dohodou dle počtu účastníků.

V následujících pěti letech se řidič účastní pravidelného 7 hodinového školení. 

 

 

Vstupní školení rozšířený rozsah 280 hodin

Skupiny C,C+E,D,D+E.

Cena dohodou dle počtu účastníků.

Vstupní školení v rozšířeném rozsahu 280 hodin,  které je zakončeno zkouškou z profesní způsobilosti řidiče.

V následujících pěti letetech se řidič účastní pravidelného 7 hodinového školení.

 

 

Vstupní školení v základním rozsahu 140 hodin

Skupiny C1,C1+E,C,C+E,D1,D1+E,D,D+E.

Cena dohodou dle počtu účastníků.

Vstupní školení v rozsahu 140 hodin, které je zakončeno zkouškou z profesní způsobilosti řidiče.

V následujících pěti letech se řidič účastní pravidelného 7 hodinového školení.

 

 

Vrácení řidičského oprávnění

Vrácení řidičského oprávnění po zákazu řízení, po dosažení 12 bodů nebo po odnětí řidičského průkazu ze zdravotních důvodů.

Ve všech případech platí níže uvedené.

Nezapomeňte s sebou přinést následující:

a)  výpis z evidenční karty řidiče pořízený z evidence příslušného úřadu obce s rozšířenou působností ( ne Czechpoint )

b)  žádost o řidičské oprávnění, který stáhnete  zadost_o_prijeti_do_AS.pdf (1,9 MB)  nezapomeňte vytisknout oboustranně

c)  posudek o zdravotní způsobilosti  posudek_zdrav.doc (31,5 kB)  a k tomuto doloží dopravně psychologické vyšetření

Vzhledem k náročnosti zkoušky  která Vás čeká, doporučuji provést zkušební jízdu s vozidlem za přítomnosti instruktora i když tato není zákonem vyžadována.  Postačí samotné přezkoušení.

Závěrečnou zkoušku budete muset vykonat pro každou skupinu o jejíž navrácení žádáte.  Zkouška se skládá z pravidel silničního provozu a zdravotnické přípravy formou testu. Další část zkoušky pro skupiny  C,D z ovládání a údržby vozidla. Pro všechny skupiny je předepsána praktická jízda vozidlem každé skupiny o které žádáte.

Nepodceňujte přípravu, neboť máte možnost pouze jedné opravy každé části zkoušky.

V Případě, že neuspějete u zkoušky ani napodruhé, budete muset k vrácení ŘP před další opravnou zkouškou  absolvovat novou výuku nebo výcvik pro konkrétní  část zkoušky u které jste neuspěli.