přihláška

Otevři soubor zadost o prijeti k vyuce a vycviku   vyplň tiskopis na počítači, vytiskni oboustranně a dones do Yes nebo vytiskni soubor,  vyplň jej hůlkovým písmem a dones do Yes.  NEZAPOMEŇ NA ZDRAVOTNÍ POSUDEK !!! Můžeš přijít i bez  přihlášky  bude ti vydána, vypíšeme společně.

Osoby mladší 18 ti let nezapomenou na podpis zákonného zástupce. Yes ? Vyplněné přihlášky včetně potvrzení od lékaře můžete odevzdávat přímo v autoškole na ul. Hviezdoslavova 41 v Brně Slatině nebo na ulici Měšťanská 5, v Brně Tuřanech.

billionphotos-1236616_xsmall150

 

 

Zdravotní posudek

otevřít odkaz Posudek o zdravotní způsobilosti  na počítači, vytisknout, donést k obvodnímu lékaři a donést společně s vyplněnou přihláškou do Yes  nebo otevřít odkaz, vytisknout dokument a čitelně hůlkovým písmem vypsat, zanést obvodnímu lékaři k doplnění a společně s přihláškou donést do Yes

Posudek nesmí být v době podání přihlášky v autoškole starší tří měsíců !!!