ČTĚTE  POZORNĚ U VŠECH AUTOŠKOL AŽ  AŽ DO KONCE !!!

AM motocykl (pionýr) 

Motorová vozidla s konstrukční rychlostí nepřevyšující 45 km/h. U dvoukolových vozidel je příslušnost omezena zdvihovým objemem válců spalovacího motoru nepřevyšujícím 50 ccm a výkonem elektrického motoru do 4 kW, u tříkolových a čtyřkolových vozidel se shodné omezení kubatury vztahuje pouze na zážehové motory a omezení výkonem 4 kW na všechny ostatní typy motorů. U čtyřkolových vozidel je navíc příslušnost ke skupině omezena hmotností vozidla v nenaloženém stavu nejvýše 350 kg. K řízení vozidel skupiny AM opravňuje kterékoliv řidičské oprávnění s výjimkou oprávnění pro skupinu T. Od 15 let.

 

od 11.000 Kč

 

A1 motocykl
 • Lehké motocykly s postranním vozíkem i bez něj, o výkonu nejvýše 11 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,1 kW/kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 125 ccm.
 • Tříkolová motorová vozidla o výkonu nejvýše 15 kW
 • Řidičské oprávnění pro skupinu A1 platí i pro čtyřkolová vozidla o výkonu motoru do 15 kW, s hmotností v nenaloženém stavu do 400 kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru do 125 ccm.
 • 16 let (možná výjimka pro soutěže)

od 11.000 Kč

 

A2 motocykl

Motocykly s postranním vozíkem i bez něj s výkonem motoru nejvýše 35 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,2 kW/kg, které nebyly upraveny z motocyklu s více než dvojnásobným výkonem. Řidičské oprávnění pro skupinu A2 platí i pro vozidla skupiny A1. Od 18 let (možná výjimka pro soutěže)

ROZŠÍŘENÍ  SKUPIN POUZE  PRAKTICKOU JÍZDOU  A1/A2

 

11.000,- Kč

               

 

             6.000,-Kč                     

A motocykl
  • Motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj.
  • Tříkolová motorová vozidla nespadající do skupiny A1 (t. j. s vyšším výkonem než 15 kW).
  • Řidičské oprávnění pro skupinu A platí i pro vozidla skupin A2 a A1.
  • Řidičské oprávnění pro skupinu A opravňuje také k řízení čtyřkolových vozidel o výkonu motoru do 15 kW a hmotnosti v nenaloženém stavu do 400 kg.
  • od 24 let (21 let jen pro tříkolová vozidla, 20 let po dvou letech držení skupiny A2, pro nižší věk možná výjimka pro soutěže)
  • ROZŠÍŘENÍ  SKUPIN POUZE  PRAKTICKOU JÍZDOU     A2/A          

 

 

11.000 Kč

       

                                                                                                                                                                     6.000,-Kč                                                         

 
Osobní automobil  

Motorová vozidla, která nespadají do žádné ze skupin AM, A1, A2, A a B1, s největší povolenou hmotností nepřevyšující 3,5 tuny a maximálně 8 místy k sezení mimo řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3,5 tuny (schválený pozměňovací návrh připouští rozšíření na 4,25 tuny). Řidičské oprávnění skupiny B platí i pro vozidla skupiny A1 s automatickou převodovkou a pro vozidla skupiny B1.

 

 

Tarif je určen pro žáky autoškoly  kteří  zkoušky zvládnou na 1.případně 2.  nebo 3. pokus. V ceně 6 hodin jízd navíc k základnímu výcviku, který činí podle osnov u osobního vozidla 28 hodin, učebnice za zvýhodněnou cenu, jízdy z předem stanovených míst v Brně  Slatině – Tuřanech – Černovicích – Úzké TESCO parkoviště VICHR – GRANDU – Mendláku, případně od školy, či práce.  Místo určuje autoškola po předchozí domluvě. . Přistavení vozidla ke zkouškám v ceně.  Další zkoušky a kondiční jízdy si uchazeč doplácí. 

 

                                                               

SLUŽBY NAD RÁMEC  JSOU ÚČTOVÁNY DLE PLATNÉHO CENÍKU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 15.500 Kč 

 

 

 

 

 

 

B+E vlek nad 750kg za osobní automobil 

Jízdní soupravy z motorového vozidla skupiny B a přípojného vozidla těžšího než 750 kg, celková hmotnost jízdní soupravy může překročit 3,5 tuny. Lze jej udělit jen držiteli oprávnění skupiny B.  Teoreticky lze jet se soupravou do 7 tun, přičemž vlečné vozidlo může mít max.  3500 kg a vlečené vozidlo se může rovnat váze vlečného vozidla. Od 18 let 

 

 

 6.000 Kč

  

            rozšíření řidičských oprávnění  motocyklů   z A1 na A2 , rozšíření z A2 na A,  

         pouze praktická jízda bez testů

 

 

6.000 Kč

  

Vrácení řidičského oprávnění –  zkouška z odborné způsobilosti   7.000,-Kč

V ceně pro jednu skupinu,  jsou  4 vyučovací  hodiny výcviku, předvedení ke zkoušce, K ceně je potřeba připočítat poplatek 700,-Kč MMB za vykonání státní závěrečné zkoušky.

Kondiční jízdy -  pro ty, kteří dlouho nejezdili a potřebují si osvěžit nabyté znalosti a dovednosti  400,-Kč za vyučovací hodinu

 

SLEVY A BONUSY

Opakování  zkoušky – testy  jsou zpoplatněny částkou 100,-Kč  praktická jízda 400,-Kč  Magistrátu m. Brna.

 

Pro žáky, kteří budou praktickou zkoušku opakovat,  žadatel si doplácí  v případě  kondiční jízdy 300,-Kč za každou vyučovací hodinu

Může se stát, že si žák autoškoly před zkouškou ještě nevěří,  nebo mu to prostě z nějakého důvodu nejde a potřebuje  jízdy navíc. V tomto případě účtujeme za každou uskutečněnou  vyučovací hodinu 300,-Kč. 

 

 • při zahájení výuky je žákům předána učebnice s výukovým programem 
 • nerozlišujeme žáky na studenty a pracující
 • začínáme a končíme v centru Brna, u autoškoly ve Slatině, u škol  nebo na předem domluvených místech
 • bývalým žákům v případě nesnází poskytujeme poradenskou činnost zdarma

______________________________________________________________________________________________________________

Oprávnění skupiny AM osobě starší 15 let, oprávnění podskupiny či skupiny A1 osobě starší 16 let a oprávnění skupin T nebo B1 osobě starší 17 let lze udělit pouze s písemným souhlasem jejího zákonného zástupce; v praxi se však tato zákonná podmínka uplatňuje pouze u nezletilých osob, ač doslovné znění zákona ji vztahuje na všechny uchazeče.

Z věkového limitu pro skupiny A a A1, podle novely i A2, může ministerstvo dopravy udělit výjimku pro osobu, která je držitelem licence motoristického sportovce, výjimka však platí pouze pro jízdu při sportovní soutěži (nevztahuje se tedy ani například na tréninkové jízdy).

Absolvoval-li žadatel výcvik ve vozidle s automatickou převodovkou, platnost řidičského oprávnění je omezena na vozidla s automatickou převodovkou; to se nevztahuje na skupinu AM.

Dosavadní oprávnění zůstávají v platnosti a opravňují ode dne nabytí účinnosti novely rovněž k řízení motorových vozidel, která jsou do skupin vozidel se shodným označením nově zařazena, pokud tomu nebrání omezení nebo podmínění řidičského oprávnění.